Elektronska pošta
amd.izlake@gmail.com
 Naslov
AMD Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake
Spletna stran društva
http://www.amdrustvo-izlake.si

   
Dom društvenih dejavnosti Izlake AMD Izlake
Izlake 3
1411 Izlake
Republika Slovenija
Evidenčni podatki društva
Matična številka:

5160359

Davčna številka:

64880109

Šifra dejavnosti:

91330

Transakcijski račun:

SI56 0233 8025 3351 095

http://www.amdrustvo-izlake.si
amd.izlake@gmail.com
 00386 (0)3 56 79 580


 

Vodstvo 1995 - 1999 1999 - 2003 2003 - 2007 2007 - 2011 2011 - 2015  

Vodstvo društva v obdobju
2019 - 2023

1.
2.
3.
 
Bogo
Aljoša
Nataša
 
STEKLASA - predsednik
ARH HANČIČ- sekretarka
STEKLASA
- blagajničarka
Člani izvršnega odbora društva
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Jože
Jaro  
Mirko
Srečko  
Blaž
Matjaž
 
ŽIBERT (vodja moto sekcije)
KREMSER
(vodja modelarske sekcije)
DRNOVŠEK
ROZMAN
KLOPČIČ
CIRAR

 
    NADZORNA KOMISIJA
  Bruno
Jana

Ivo

Jože
 
URBANIJA- predsednik
GROŠELJ
- članica, članica komisije za priznanja  (sklep Občnega zbora 2005)
KLANČIŠAR - član

ARH- stalni član komisije za priznanja  (sklep Občnega zbora 2005)

   
Nazaj na prvo stran spletne predstavitve AMD Izlake!


Vodstvo društva v obdobju
2015 - 2019

1.
2.
3.
 
Boris
Aljoša
Nataša
 
GROŠELJ - predsednik
ARH - sekretarka
STEKLASA
- blagajničarka
Člani izvršnega odbora društva
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Jože
Jaro  
Mirko
Srečko  
Bogo
Matjaž
 
ŽIBERT (vodja moto sekcije)
KREMSER
(vodja modelarske sekcije)
DRNOVŠEK
ROZMAN
STEKLASA
CIRAR

 
    NADZORNA KOMISIJA
  Bruno
Jana

Ivo

Jože
 
URBANIJA- predsednik
GROŠELJ
- članica, članica komisije za priznanja  (sklep Občnega zbora 2005)
KLANČIŠAR - član

ARH- stalni član komisije za priznanja  (sklep Občnega zbora 2005)

   
Nazaj na prvo stran spletne predstavitve AMD Izlake!Vodstvo društva v obdobju
2011 - 2015

1.
2.
3.
 
Boris
Aljoša
Nataša
 
GROŠELJ - predsednik
ARH - sekretarka
STEKLASA
- blagajničarka
Člani izvršnega odbora društva
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Jože
Jaro  
Mirko
Srečko  
Bogo
Matjaž
 
ŽIBERT (vodja moto sekcije)
KREMSER
(vodja modelarske sekcije)
DRNOVŠEK
ROZMAN
STEKLASA
CIRAR

 
    NADZORNA KOMISIJA
  Bruno
Jana

Ivo

Jože
 
URBANIJA- predsednik
GROŠELJ
- članica, članica komisije za priznanja  (sklep Občnega zbora 2005)
KLANČIŠAR - član

ARH- stalni član komisije za priznanja  (sklep Občnega zbora 2005)

   
Nazaj na prvo stran spletne predstavitve AMD Izlake!


Vodstvo društva v obdobju
2007 - 2011

1.
2.
3.
 
Bogo
Mirko
Nataša
 
STEKLASA - predsednik
DRNOVŠEK - sekretar
STEKLASA
- blagajničarka
Člani izvršnega odbora društva
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 

 

 
 

Jože
Matjaž
Ivo  
Jaro  
Srečko  
Bruno
Stane
   

Jože
 

Jana


 

ŽIBERT (vodja moto sekcije od 2004)
CIRAR
KLANČIŠAR
KREMSER
ROZMAN
URBANIJA
 
KRAMAR


- predsednik nadzorne komisije
ARH
- stalni član komisije za priznanja  (sklep Občnega zbora 2005)
- članica komisije za priznanja
GROŠELJ (sklep Občnega zbora 2005)

 
Nazaj na prvo stran spletne predstavitve AMD Izlake!


Vodstvo društva v obdobju
2003 - 2007

1.
2.
3.
 
Bogo
Mirko
Jana
 
STEKLASA - predsednik
DRNOVŠEK - sekretar
GROŠELJ
- blagajničarka
Člani izvršnega odbora društva

 

 

4.

5.
6.
7.
8.
9.
 
Jože
Jože
Matjaž
Ivo  
Jaro  
Srečko  
Bruno
Stane
   
Jože
 
 
ŽIBERT (vodja moto sekcije od 2004)
ARH
(na lastno pobudo do Občnega zbora 2004)
CIRAR
KLANČIŠAR
KREMSER
ROZMAN
URBANIJA
 
KRAMAR

- predsednik nadzorne komisije
ARH
- stalni član komisije za priznanja  (sklep Občnega zbora 2005)
Nazaj na prvo stran spletne predstavitve AMD Izlake!

Vodstvo društva v obdobju
1999 - 2003

1.
2.
3.
 
Matjaž
Mirko
Jana
 
CIRAR - predsednik
DRNOVŠEK - sekretar
GROŠELJ
- blagajničarka
Člani izvršnega odbora društva
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 
Jože
Danilo
Ivo  
Jaro  
Srečko  
Bogo
Stane
   

ARH

DRNOVŠEK
KLANČIŠAR
KREMSER
ROZMAN
STEKLASA
 
KRAMAR

- predsednik nadzorne komisije
Nazaj na prvo stran spletne predstavitve AMD Izlake!
 

 

 

Vodstvo društva v obdobju
1995 - 1999

 
1.
2.
3.
 
Bogo
Mirko 
Stane
 
STEKLASA - predsednik
DRNOVŠEK
- tajnik
KRAMAR
- blagajnik
Člani izvršnega odbora društva
4.
5.
6.
7.
8.
9.


 
Jože
Matjaž
Danilo
Ivo  
Jaro  
Anton
Srečko
Franc
   

ARH

CIRAR
DRNOVŠEK
KLANČIŠAR
KREMSER
POZNIČ
ROZMAN

SMRKOLJ

- predsednik nadzorne komisije
Nazaj na prvo stran spletne predstavitve AMD Izlake!