Prejemniki odličij AMZS in
priznanj AMD IzlakePravilnik o odličjih

Od leta 1951 do 2003


Od leta 2004 naprejODLIČJA AMZS - STARA  

ODLIČJA AMZS

  Posebno zlato priznanje AMZS  

Posebno odličje AMZS

  Posebno srebrno priznanje AMZS   Častni član AMZS
  Posebno bronasto priznanje AMZS   Jubilejna listina AMZS
  Zlata plaketa AMZS   Plaketa AMZS
  Srebrna plaketa AMZS   Častni znak AMZS
  Bronasta plaketa AMZS   Odličje AMZS
  Odlikovanje ob 25-letnici AMZS  
  Jubilejna značka ob 25-letnici AMZS  

ODLIČJA AMD Izlake

  Priznanje AMZS   Častni član AMD Izlake
  Zlati častni znak AMZS   Plaketa AMD Izlake
  Priznanje za delo s šolsko mladino  
  Za izredne zasluge ob otvoritvi doma  
  Vzorni voznik  

 


  Nazaj na prvo stran spletne predstavitve AMD Izlake!

   

 

Plaketa AMZS

 1. Jože ARH                                                     2011
 2. Mirko DRNOVŠEK                                     2011

 3. Bogo STEKLASA                                        2011

Nazaj

 
 

Častni znak AMZS

 1. ogo STEKLASA                                              2001
 2. Jana GROŠELJ                                                2011

 3. Matjaž CIRAR                                                 2011

 4. Matjaž ZUPANČIČ                                         2013

Nazaj

 

 

Odličje AMZS

 1. Matjaž CIRAR                                                       2004
 2. Boris GROŠELJ                                                     2011
 3. Jože ŽIBRET                                                          2011
 4. Sašo ŠMID                                                             2011
 5. Nataša STEKLASA                                                2011
 6. OŠ Ivana Kavčiča Izlake                                         2013
 7. Policijska postaja Zagorje ob Savi                           2013
 8. Matjaž ŠVAGAN, župan občine Zagorje ob Savi    2013

Nazaj

 Častni član AMD Izlake

 1. ETI d.d. Izlake
  1961
 2. Matjaž ŠVAGAN
  2001
 3. Stane KRAMAR
                                                                   2001

NazajPlaketa AMD Izlake

 1. ETI d.d. Izlake
  2011
 2. Matjaž ŠVAGAN
  2011
 3. Stane KRAMAR
                                         2011
 4. Breda FLORJANČIČ
                                         2011
 5. Miran STANOVNIK
                                         2011
 6. Brane LEGAN
                                         2011
 7. Boris KORBAR
                                         2011
 8. Lado RUTAR
                                         2011
 9. Branko OMAHNE
                                         2011
 10. Franci VIDMAR
                                         2011
 11. Janez VIDMAR
                                         2011
 12. Leon GROŠELJ
                                         2011
 13. Matjaž ZUPANČIČ
                                         2011
 14. Bojan ČOKL
                                         2011
 15. Zlatko VIDENIČ
                                         2011
 16. Maks LAMOVŠEK
                                         2011
 17. SPV Občine Zagorje ob Savi
                                         2011
 18. Policijska postaja Zagorje ob Savi
                                         2011
 19. Avto moto zveza Slovenije
                                         2011
 20. Krajevna skupnost Izlake
                                         2011
 21. Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake
                                         2011
 22. Multima d.o.o
                                         2011
 23. Uredniški odbor Izlaških novic
  2011
 24. Modelarska sekcija AMD Izlake
                                         2011
 25. Moto klub AMD Izlake
                                         2011
 26. DAX d.o.o.
                                         2011
 27. Srečko ROZMAN
                                         2011
 28. PGD Izlake
                                         2011
 29. Tilen ZAJC     
                                         2013

Nazaj
Posebno zlato priznanje AMZS

 1. ETI d.d. Izlake

Nazaj


Posebno srebrno priznanje AMZS

 1. Janez RAZPOTNIK
Odličja, ki jih je Avto- moto zveza Slovenije podelila po letu 2003


Odličje AMZS

 1. Matjaž CIRAR
  1. Matjaž CIRAR

   

Nazaj